Referenser

Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 
Marint Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Övriga arbeten

Viking Gabriella, där vi bytt ut de 4 spänningsregulatorerna till generatorerna för spänningsförsörjningen ombord tidigare satt det R 1100 för generatorerna. I dag har vi monterat L.S. R 610. I första steget försökte vi köra dem som compound regulatorer men resultatet blev inte så stabilt som vi önskade. Efter att vi fått några nya kablar dragna mellan kontrollrummet och generatorerna så kunde vi bygga om till shunt booster vilket blev väldigt bra.
Vi passade samtidigt på att byta instrumentering för generatorernas övervakning.
Anledningen till ombyggnaden var att det inte tillverkas några reservdelar till dom gamla R1100 regulatorerna och man hade en del problem med trasiga effekt transistorer. Man kan nu vara lugn med att det finns reservdelar på hyllan hos oss. (Om det ens behövs några) (Viking Gabriella är ett passagerarfartyg som går mellan Stockholm och Helsingfors)

Obbola ett fartyg för transport av papper till kontinenten.
Det har under många år varit problem med havererande regulatorer till axelgeneratorn L.S.1600KVA. Den var tidigare utrustad med compound system och regulator R130 (som förövrigt har utgått). Vi byggde om generatorn till shunt booster baserat på L.S. R449 regulatorn som vi har på hyllan. Efter den ombyggnaden fungerar generatorn klanderfritt.

Baltic Excellent ett fartyg för transport av papper till kontinenten.
Ombord fins 2 st 500KVA generatorer av gammal Jugoslavisk modell. Regulatorerna hade krånglat en del och det var svårt med reservdelar. Vi byggde om till L.S. R448 Vilket visade sig fungera utmärkt.

MS POLARLYS Hurtigruten Vi har bytt spänningsregulatorer på fartygets 4
2 MVA Leroy Somer generatorer, detta skedde under en resa mellan Bergen och Kirkenes, fartyget behövde alltså inte tas ur trafik under arbetet. Vi monterade vår AVR SU1300 som bygger på Leroys R449. Vi har tagit fram en komplett enhet som passar direkt där det i dag är monterat R130,R1100 och R6000. Vi kan även applicera denna enhet på andra fabrikat av generatorer, så som Stanford, KVK, Markon, Asea med flera.