Service

 
   
Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 
  Vi utför service på alla typer av generator aggregat och reservkrafts system.

Vi gör service på aggregaten med filter byten och oljebyten, kontroller av funktion och larmsystem.

Vi föreslår lämpliga ombyggnader för äldre aggregat.

När det gäller generatorer så servar vi även stora generatorer kopplade till ångturbiner, gasturbiner och             vattenkraftverk.